Chương trình 25/3, học tập và làm việc tại Canada ngành thẩm mỹ với sự tham dự của Geogian College Canada và Canada Immigration Vietnam

Lượt xem: 68

z4135982995393 3d7bf26350dbfbfae961827a8310d39b

Các bạn tham gia đăng ký lớp CIDESCO sẽ được tặng học bổng : Beauty Therapy 2.000 USD, Beauty and Spa Management 1.000 USD, Holistic Massage 1.200 USD.

Đây là Workshop về đi làm việc tại Canada hoặc học tiếp chương trình Thẩm mỹ tại trường Georgian, Canada để định cư.

Sau khi đã học và có CIDESCO Diploma.

z4135983038489 5a021bcf98cf64862f17ad99cc0e3f63

z4135983093167 ee23867241db90c48f233c1d459e3043