Chương trình học

1. ASANA

2. PRANAYAMA

3. KRIYAS YOGA

4. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC YOGA

5. THỰC HÀNH

6. THIỀN ĐỊNH

7. HATHA YOGA

8. RAJA YOGA

9. KUNDALINI YOGA

10. BHAKTI YOGA

11. KARMA YOGA

BẰNG CẤP SAU
KHÓA HỌC

Bằng cấp mở tiệm, có giá trị toàn quốc:

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499