12 tín chỉ

Chương trình luyện thi

1. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC CƠ THỂ

2. AN TOÀN & VỆ SINH VÀ SƠ CỨU

3. LỄ TÂN VÀ TƯ VẤN

4. ĐÓN KHÁCH VÀ BỐ TRÍ PHÒNG

5. SỰ XUẤT HIỆN CHUYÊN NGHIỆP

6. THIẾT LẬP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

7. KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN NGHIỆP & KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ

8. CHĂM SÓC SAU ĐIỀU TRỊ VÀ ĐẶT HẸN

9. CÁC LIỆU PHÁP XOA BÓP TOÀN DIỆN

BẰNG CẤP SAU
KHÓA HỌC

Bằng cấp quốc tế:

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499